Sierżant Gregory Baker otrzymuje nominacje na stopień sierżanta sztabowego z rąk jego żony Ali z okazji zdobycia tytułu żołnierza roku 2007 w okręgu Pacific Nothwest

Sgt. Gregory Baker is promoted to next rank by his wife Ala.  Greg won the title of the best army soldier in the Pacific Northwest Region

Na pewno jestem już sierżantem sztabowym?

Am I really the Staff Sgt?