December 3rd 2006

Saint Nicholas at the PHA

 

As each year, children, parents and grandparents had opportunity to greet Santa to the Polish Home.  He brought rich gifts for the children and allowed the parents to take this one and unique picture of their child with the Santa.

Special thanks are for Mr. Mrs. Andrzej and Renata Mroz and their daughters Agnieszka and Kasia for assembling  Santa's fabulous gifts.  Mrs. Halina Cieslik prepared hot dogs and drinks for the children and Mr. Andrzej Falinski helped preparing the hall.  The event was conducted by the VP-Culture Ms. Ivona Przydzielski.

Poniższe zdjęcia nie są edytowane.  Mogą one być zeskładowane na lokalnym komputerze i po ewentualnej obrˇbce graficznej wydrukowane na papierze.  Każde zdjęcie zajmuje około 2MB.

Aby zeskładować zdjęcie na lokalnym komputerze należy je wyselekcjonować, przycisnąć prawy przycisk myszy i wybrać (w przypadku oprogramowania Microsoft) opcję "Save Picture As...".