MISJA

Misją Stowarzyszenia Domu Polskiego jest operowanie i podtrzymywanie demokratycznej organizacji której celem jest promowanie historii i kultury polskiej wśród osób pochodzenia polskiego oraz ogółu mieszkańców  Seattle i regionu Puget Sound

 


Zarząd Towarzystwa Domu Polskiego na rok 2015

Prezes Paweł Krupa

  president@polishhome.org

 

 
  Wiceprezes Jarek Domanski

 

 
Wiceprezes Administracyjny Roman Rogalski

  administrative-vp@polishhome.org

 
  Skarbnik Sebastian Niziol

  treasurer@polishhome.org

 
  Wiceprezes d/s Kultury Barbara Strutynska

  v-p.culturalevents@polishhome.org

 


Wiceprezes d/s Finansów Lidia Jaskłowska
 
Sekretarz Protokółowy Denise Cozzie

  recording.scty@polishhome.org

 

 
  Wiceprezes d/s Zabaw Maria Świtalska
 
Wiceprezes d/s Remontów i Konserwacji Bartek Pawluśkiewicz
 
Sekretarz Korespondencyjny Hanna Karczewski

  correspondence.scty@polishhome.org

KonstytucjaRegulamin WyborczyRada OpiekunówCzłonkowstwo